Untitled Document
 
 

 

요리/제과/제빵/커피 | [북구 오치동] 한빛요리학원 - 한식,양식,일식,중식,복어조리기능사,생활요리,창업요리

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 한빛요리학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://map.naver.com/local/siteview.nhn?code=11847916
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 한식,양식,일식,중식,복어조리기능사,생활요리,창업요리 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 500-840 광주시 북구 오치2동(오치동) 975-17번지 신성빌딩4층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif cimtech@paran.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 062-269-0601 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 062-269-0603
 
sb_ti0102.gif
  • 2007-11-16 사업자등록일
    2011-01-20 사업자변경
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 062.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]