Untitled Document
 
 

 

요리/제과/제빵/커피 | [연제구 연산동] 신세계요리전문학원 - 한식조리,양식조리

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 신세계요리전문학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.centumcook.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 한식조리,양식조리 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 611-080 부산광역시 연제구 연산동 726-17 새연산빌딩305 신세계요리전문학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif centumcook@yahoo.co.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 051-731-6002 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 051-731-6003
 
sb_ti0102.gif
  • 2009-10-09 이종익 대표 신세계요리전문학원 설립
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 051.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]