Untitled Document
 
 

 

건설/인테리어 | [청주시 상당구] 청주대형소방학원 - 소방기술사,소방안전교육사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 청주대형소방학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://daehyung119.co.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 소방기술사,소방안전교육사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 360-012 충북 청주시 상당구 북문로2가 116-169번지  B  L 4층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif cjdh119@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 043-224-1194 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 043-224-1195
 
sb_ti0102.gif
  • 2009-12-01 청주대형소방학원 설립
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 043.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]